Pollinerings skolan

Pollinering för alla! Nu kan både vuxna och barn lära sig hur blommor och bin funkar.
Vår Pollineringsskola beskriver lättfattligt och bildrikt det fantastiska samarbetet mellan växterna och de pollinerande insekterna.

Till Pollineringsskolan har vi gjort en Kunskapsvandring om bin och pollinering som man kan sätta upp ute i naturen och använda som lärande lek.

Båda dessa kommer även att distribueras på finska, norska och svenska via vår samarbetspartner Plantagen.