Ogräsbibel utmanar normen för vad en trädgård ska vara

Pollinera Sverige ger upprättelse åt de mest hatade och baktalade växterna – ogräsen. Vi vill utmana normen för vad en trädgård ska vara och hur det ska se ut i våra parker och utomhusmiljöer. 

22 maj – 2 juni 2024 visades utställningen Ogräsbibel på Rosendals trädgård på Djurgården.

Boken kan beställas för 195 kr exklusive frakt: carin@pollinerasverige.se

I Ogräsbibel lyfter vi fram vilda lågstatusväxter och visar deras värde för de pollinerande insekterna och för oss själva.

Det finns egentligen inga speciella ogräs. Alla växtarter kan bli ogräs om de växer på fel plats. De är helt enkelt växter som finns där människor inte upplever dem som önskvärda. Många så kallade ogräs är viktiga källor till mat för pollinerande insekter som fjärilar, bin, blomflugor och skalbaggar.

Oönskat ogräs eller kulturväxt?
Ogräsen är först på plats att erövra störd eller uppodlad mark – som växtrikets första insatsstyrka i naturen intar de raskt varje ledig markyta. I lagom mängd kan vissa av dessa arter vara både vackra och nyttiga. En art kan alltså både vara ett oönskat ogräs och en odlad kulturväxt beroende på var den växer. Ogräsväxter kan också förhindra att odlade växter blir uppätna genom att locka skadedjurens nyttiga fiender till trädgården. Nyttodjur som nyckelpigor och blomflugslarver hjälper till att hålla bladlössen i schack, medan jagande jordlöpare trivs bland lite ogräs. ”Att växa som ogräs” används ofta nedsättande, men tänk istället kraftfull, företagsam och full av obändig livskraft!

Lotta Fabricius, Anna Lind Lewin, Lena Granefelt och Lisen Sundgren har tillsammans skapat Ogräsbibel.

Ogräsbibel – en mångfaldspredikan, är ett samarbete med fotografen Lena Granefelt och Lisen Sundgren, expert på ätbara vilda växter.
Fakta om pollinatörernas koppling till växterna: Niklas Johansson på SLU Artdatabanken.

Ogräsbibel lanserades under Pollineringsveckan 2024.

Vad är ett ogräs?
I Sverige finns några hundra arter vars plantor kan anses uppträda som ogräs i trädgårdar och odlingar. Det är runt tio procent av vår vilda ört- och gräsflora.
I äldre tider användes ordet gräs rent allmänt för örtartade växter. Ogräs betydde alltså ”oört”, ett ord som också finns i danskans ”ukrudt” och tyskans ”unkraut”.
Ogräsbibel innehåller 25 ogräs som på ett eller annat sätt är viktiga för pollinerande insekter som maskros, kirskål, brännässla, fibbla, klöver, mjölke, plister, kardborre, löktrav och hundkäx.

——————–

En enkät* om ogräs bland Plantagens kunder visar att intresset för att bidra till en bra miljö för pollinatörer är stort, men att kunskap saknas om vilka växter de behöver.

Hela 94 procent vet att vilda växter är viktiga för pollinerande insekter och 68 procent vill ha mer kunskap om hur man skapar en trädgård för pollinatörer och andra nyttodjur.

Nästan 60 procent ser det som en självklarhet att lämna vilda växter till pollinatörerna.

Samtidigt toppar kirskål listan – nära 80 procent anser att den är ett ogräs, följt av maskros, nässla och tistel. Alla dessa är viktiga födo- eller värdväxter för pollinerande insekter.

17 procent lägger hälften av sin tid i trädgården på att rensa ogräs.

80 procent rensar för hand, 11 procent använder ogräsbekämpningsmedel, 12 procent rensar inte ogräs alls.

När det gäller gräsmattan anser 72 procent att det gott kan få finnas lite klöver och andra växter där, medan 9 procent vill att den ska se ut som en golfgreen. Nära 17 procent har gärna långt gräs och blommor i sin gräsmatta.

Pollinera Sverige och Plantagen har sedan 2019 samarbetat för att sprida kunskap om växter som gynnar pollinatörer.

*enkäten besvarades av 679 personer.