Vi kunskapsbombar Sverige med fakta om pollinering

Pollinera Sverige satsar stort på att sprida kunskap kring pollinering och biologisk mångfald. Under 2022 fick 5000 barn i mellanstadieklasser och naturskolor chansen att lära sig mer om pollinatörer och de växter som de behöver genom inspirationsmaterialet SURR i skolan.

Beställ ditt eget ex (så långt vårt lager räcker) genom att mejla anna@pollinerasverige.se

Ange namn, skola och adress samt önskat antal.

SURR i skolan är utvecklat i samarbete med SLU Artdatabanken, som står för faktagranskning och Plantagen, som står för ängsfröer som blåklocka, vallmo och prästkrage. De har också stöttat utvecklingen av Pollineringsskolan som ingår.
Materialet innehåller totalt en inspirerande handledning, en A2 affisch med med olika humlor, bin, skalbaggar, flugor och fjärilar, en guide till 10 inhemska ängsväxter som älskas av pollinerande insekter, Pollineringsskolan, Kunskapsvandringen och tidningen Paradis för pollinatörer. Samt en praktisk tygkasse för förvaring. SURR i skolan distribueras under våren till 100-talet skolor i hela Sverige.

Alla elever i deltagande klasser kommer, med stöd från Plantagen, också att få fröer med ängsblommor att så samt ett eget exemplar av Pollineringsskolan och den lilla guiden med viktiga inhemska ängsväxter.