​Pollineringsveckan 18–26 maj 2019

Veckan lanserades förra året av nätverket Pollinera Sverige. Från 18–26 maj 2019 samlas en rad olika initiativ och evenemang runt om i landet där man arbetar för att öka kunskapen om pollinerande insekter och vad de behöver för att överleva.Det finns ett stort engagemang runt om i landet efter alla larm om insektsdöd och artutrotning, många vill bidra till att vända den utvecklingen.

– Vi vill visa hur mycket som kan göras för att bevara och gynna pollinerande insekter, säger initiativtagarna Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius.
– Och samla alla krafter som kan bidra till att öka kunskapen om vilka insatser som behövs.

Pollineringsveckan samarbetar därför med en rad olika företag, föreningar och organisationer, som Naturskyddsföreningen, Biologiska Mångfaldens dag, trädgårdsföretaget Plantagen, matbutiken Rot och föreningen Svenska Bin.

Alla kan bidra till att förbättra situationen för bin humlor och andra pollinerande insekter!

1. Fixa Mat
Välj bivänliga växter i din trädgård eller dina odlingar, minska gräsklippningen och släpp upp gräset så att det kan blomma. Spara även sälg, hassel och andra buskar som är viktig mat om våren.
Om du inte odlar själv – gynna bönder och producenter som odlar med hänsyn till insekter och mångfald.

2. Fixa Boplatser
Dagens vilda bin har svårt att hitta någonstans att bo. Bristen på lämpliga bomiljöer är en av orsakerna till att många solitära (ensamlevande) vilda biarter minskar. Du kan enkelt göra en viktig insats genom att borra hål i en träbit eller stubbe, bygga ett bihotell eller en anlägga en sandbädd åt bina. Olika biarter har olika bostadsbehov. Läs mer om boplatser här.

3. Skaffa en levande trädgård
Arbeta för mångfalden genom att lämna kvistar och död ved i någon ände av din trädgård, där trivs många arter.
Anlägg en bit äng där du inte behöver ha gräset klippt. Se till att det finns vatten under hela säsongen. Använd inga gifter.

—————————-

HÄR KAN DU LÄRA MER OM POLLINERING OCH MÅNGFALD:

Butikskedjan Plantagen guidar sina kunder till bivänliga växter med skyltar och informationsmaterial framtaget i samarbete med Pollinera Sverige.

Naturskyddsföreningen satsar hela våren med sin kampanj Rädda Bina
På denna hemsida finns tips om både mat och bostäder för pollinerande insekter.

Matbutiken ROT bjuder på pollineringskunskap och en välfylld honungshylla med fina lokala producenter. Södermalm i Stockholm.

Biparadiset i Örkelljunga där kommunen omvandlat ett grustag till boplatser för vilda bin.

Miljömetern på Karlsfälts gård, Ystad
Här kan du köpa in dig i en blommande kantremsa och sedan komma till gården och plocka dina blommor.

Odling i Balans är ett projekt som drivs av LRF för att visa hur ekonomi och ekologi går att kombinera på gårdar runt om i Sverige.

NÅGRA AKTIVITETER RUNT OM I LANDET:

18 maj Bioblitz Linné, Uppsala.

18 maj Bisafari hos Tavlebords Honung, Orust.

18 maj Fascination of Plants Day 2019 in Umeå,
Samspelet mellan växter och insekter, pollineringsekologi med Natuschka Lee.