Pollinerings­veckan 2021

​Pollinera Sverige lanserade veckan 2018 och sedan dess har intresset för pollineringsfrågan vuxit för varje år. Pollineringsveckan infaller i år 15–23 maj och engagerar en rad olika aktörer:

 

Länsstyrelsen Västernorrland bjuder under Pollineringsveckan på ett program med fyra inspirationsföreläsningar på temat pollinatörer och biologisk mångfald.

Föreläsningarna sänds digitalt och hålls kl 18-19:

  • Måndag 17 maj: Pollinerare, vilka är de och hur kan vi gynna dem? Ola Jennersten, seniorexpert inom biologisk mångfald hos WWF samt naturfotograf och författare.

  • Tisdag 18 maj: Invasiva arter, ett hot mot den biologisk mångfalden? Stina Welander, Länsstyrelsen Västernorrland, och Linda Backlund, Länsstyrelsen Västerbotten.

  • Onsdag: 19 maj: Biologisk mångfald i villaträdgården. Karin Sandberg, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Västmanland.

  • Torsdag 20 maj: Biologisk mångfald i grönsaksodlingen. Kirsten Jensen, rådgivare för yrkesodling hos Länsstyrelsen Västra Götaland.

Du hittar föreläsningarna här

 

Rikare trädgård, Studiefrämjandet och Biologiska mångfaldens dag-initiativet arrangerar webbinarium 18 maj.

19.00 Årets trädgårdskryp 2021 avslöjas av Moa Pettersson

19.30 Odla vilda växter och samla fröer – Cassandra Karlsson

20.00 Så skapar du en jord full av liv med Marek Rolenec

 

Habo kommun vid Vätterns västra strand anordnar tävling
och belönar de som gynnar vilda pollinatörer.

Habo kommun vill uppmuntra folk att vara med och gynna vilda pollinatörer och visa hur de är livsavgörande för våra ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden.

Det är Klimatklubben Karlstad, Värmlands Fältbiologer och Naturskyddsföreningen Värmland som ligger bakom idén om att Karlstadsborna ska hjälpa pollinatörer. Invånarna uppmanas anlägga ängar, plantera blommor (exempelvis akleja, lavendel, solhatt, stjärnflocka) i krukor, på tak och i trädgårdar och planera in syréner, lindar, äppelträd och kaprifol och kryddväxter.

 

Plantagen sprider kunskap i sina butiker och på nätet.

Plantagen och Pollinera Sverige har tagit fram en växtguide som exponeras på stora skyltar i Plantagens butiker i Sverige, Norge och Finland. Skyltarna visar pedagogiskt vilka växter, träd, buskar, blommor och örter som är mest gynnsamma och ger bäst föda till pollinerande insekter.

Guiden Pollineringsskolan finns nu också tillgänglig på Plantagens hemsida. 

 

Hela Skåne Blommar växer och blir Hela Sverige Blommar.

Drygt 600 lantbrukare är med i projektet och har sått nästan 1000 fotbollsplaner eller 700 ha blommor som träda och kantzoner.

I Skåne är drygt 275 lantbrukare anslutna och har sått totalt 500 fotbollsplaner.

Tre forskningsprojekt på SLU och Lunds universitet att följa blomningen och göra eftersökningar på dess effekter, vi kommer även att själva göra en mindre inventering av vilka pollinatörer vi kan se i blomsterremsorna. De Hushållningssällskap som är med i projektet driver sitt projekt i sitt område. Alla med samma koncept under namnet Hela Sverige Blommar från Skåne till Norrbotten. Projektet samarbetar med sponsorer som finansierar fröerna, medan Hushållningssällskapen samordnar och projektleder samt håller kontakten med lantbrukarna och förmedlar fröerna. I Skåne och några andra sällskap använder man sig av maskinstationer för att så kant zonerna medan man i andra län låter lantbrukarna själva ordna sådden.

 

Pollinerings­veckan firas på Kivik och Stenshuvud 15–23 maj.

Pollineringsveckan firas för första gången i Kivik. Lokala företag, föreningar och organisationer engagerar sig i att sprida kunskap om pollinerande insekter, viktiga växter och positiva insatser för biologisk mångfald.

Programmet finns här

 

Utställningen SURR! landar i Kungsträdgården och på Kiviks Musteri under Pollineringsveckan.

Pollinera Sverige har under året arbetat tillsammans med Lena Granefelt och Bella Linde för att sprida inspiration och kunskap om pollinering till folk med intresse för odling och trädgård. Resultatet är tidningen Paradis för pollinatörer och utställningen SURR!
Många viktiga pollinatörer fångats på bild, och genom att utställningen visas utomhus i Kungsträdgården och på Kiviks Musteri blir den tillgänglig för många. Läs mer här.

 

Svenskt Sigill berättar vad som görs på Svenskt Sigill-gårdar för att öka den biologiska mångfalden.

Över 1000 Svenskt Sigill-bönder genomför åtgärder för att öka antalet humlor, bin, och andra insekter i jordbrukslandskapen. Bönderna kan välja från en lista – för att säkerställa att rätt åtgärder görs på rätt plats. Totalt handlar det om tusentals åtgärder som genomförs varje år.

Exempel på åtgärder: 

  • Så blommande remsor vid åkern, vilket är bra för både fåglar och insekter.
  • Plantera eller lämna blommande och bärande träd och buskar som ger mat till både pollinerande insekter och fåglar.
  • Skapa boplatser åt pollinerare genom att anlägga sandhögar, lämna död ved i solen och bygga insektshotell.
  • Vänta med att slå gräset så att blommorna hinner slå ut.

Södertälje kommun har temaår om pollinering.

I samverkan med Tom Tit, Torekällberget och Naturskolan riktar man sig till barn och unga. På odlingsplattformen sodertalje.se/odla finns tips på hur alla kan hjälpa till och vad kommunen själva gör.

Vid stationsplan i Södertälje finns en ängsmatta som fungerar som en informationskampanj om ängar och biologisk mångfald.

 

Har du idéer inför nästa år? Kontakta oss gärna så kan vi surra om hur vi tillsammans kan sprida kunskap om pollinatörerna i framtiden.