Pollineringsveckan 2023

Pollineringsveckan lanserades 2018 av Pollinera Sverige för att sätta fokus på biologisk mångfald, pollinerande insekter och artrikedom. Sedan dess firas den varje år i slutet av maj genom olika aktiviteter och arrangemang i hela landet. I år infaller den 18–26 maj.

Under veckan satsar man över hela landet på att berätta om pollinatörer, viktiga växter och biologisk mångfald. Tagga dina insatser med #pollineringsveckan!