Pollineringsveckan 16–24 maj 2020

 

I veckan mellan 16–24 maj arrangerar miljöorganisationer, bönder, biodlare, föreningar, kommuner, länsstyrelser, högskolor och företag tillsammans en mängd olika aktiviteter för att öka den biologiska mångfalden och gynna pollinerande insekter.

Pollineringsveckan lanserades 2018 av Pollinera Sverige och rullar nu för tredje året. Överallt i landet sås det just nu blommande fält och vägkanter, anläggs ängar och spikas bihotell.
– Vi vill lyfta alla de som engagerar sig i stort och smått för att öka den biologiska mångfalden för bin, humlor och andra pollinerande insekter. Det har skapats ett stort intresse de sista åren och många bra initiativ har uppstått. Genom Pollinera Sverige har vi byggt upp ett nätverk som omfattar allt från förskolor och kolonister till forskare, universitet och statliga verk. Pollineringsveckan är ett verktyg för att jobba tillsammans kring dessa frågor, berättar initiativtagarna Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen.

Här arbetar man för att gynna pollinatörer:

Södertälje – pionjär som just antagit en övergripande pollineringsplan
Kommunen antog 3 april en pollineringsplan för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter att överleva i staden genom att öka den biologiska mångfalden. På landsbygden arbetar man med att restaurera ängs-och betesmarker som har växt igen.Under Pollineringsveckan engagerar man små som stora i kommunen. Pollineringsskolan skickas till 30-talet skolor och förskolor tillsammans med påsar med ängsfröer och mellan tågstationen och Stadshuset sås en äng.
Kontakt: Maja Nygren, 08-523 036 97.

Lerum odlar tillsammans för pollinatörerna
Ett deltagardrivet odlingsprojekt i Lerums kommun som denna vår satsar extra på pollinering.
Växtrum i Lerum har sedan 2014 skapat gröna rum i kommunen och bjudit in kända trädgårdsdesigners som inspiratörer. Kommuninnevånarna arbetar frivilligt med anläggning och skötsel, näringslivet bidrar med finansiering och material. Ett 60-tal skolklasser har deltagit i att få skolgårdarna att blomstra.

13 september firar man Earth Square Meter Day och håller Perennfest.
Kontakt: Sylvia Dahlén, sylvia.dahlen@lerum.se, 0302-52 20 48.

Landskrona kommun satsar långsiktigt på ängar
Kommunen arbetar med att anlägga nya varaktiga ängar i och runt staden. Detta sker bland annat vid Helsingborgsvägen och i området Weibullsholm. Längs sandbranter vid kusten mellan Borstahusen och Fortuna utförs åtgärder för att gynna sällsynta arter av vildbin, fjärilar och skalbaggar.
Kontakt: Therese Ehrnsten Landskrona kommun, miljöförvaltningen 0418-47 0599.

Skellefteå kommun pollinerar med digital informationskampanj
Via instagram lägger kommunen varje dag under veckan ut info om pollinering i sociala media och tipsar om hur man kan hjälpa pollinatörerna.
Följ på instagram: @natur_miljo_skelleftea och @skellefteakommun

”Husdrömmar för en insekt” i Höganäs kommun
30-talet bihotell har satts upp runt om i Höganäs och kan hittas via en digital karta. Här kan man ta en pollineringspromenad analogt eller digitalt. Bihotellen är framtagna av Utvecklingscentrum och Bruksskolans fritids.
Kontakt: Viktoria Enoksson 042-337570.

Biologiska mångfaldens dag hålls 22 maj
Här arrangeras 30 aktiviteter runt om i landet.
Nytt för i år är även en digital naturfestival där det blir livesändningar i sociala medier för att uppmärksamma frågan om biologiska mångfaldens dag.
Programmet börjar redan 19 maj då man kan ställa frågor till experter från Världsnaturfonden WWF.
Läs hela programmet här

Naturskyddsföreningen fortsätter sin operation Rädda Bina
och på raddabina.nu har medlemmar hittills registrerat att de skapat 5 474 bostäder åt vildabin, 3088 ängar och 3 307 bivänliga planteringar.

Naturskyddsföreningen släpper under maj/juni:
Från gräsytor till ängar – en praktisk handledning för kommuner och andra med stora grönytor i urbana miljöer skriven av Mats Runeson på fröföretaget Pratensis.
– Rapporten Sveriges bivänligaste kommun 2020 – en undersökning bland Sveriges kommuner om arbetet för att gynna vilda bin och andra pollinatörer.
– En nyproducerad broschyr om blomrika vägkanter
Kontakt: Per Bengtson, per.bengtson@naturskyddsforeningen.se.

Högskolan i Gävle samarbetar med Gavlegårdar för artrika och hållbara utomhusmiljöer
Forskningsprojektet ”Augmented Urbans” har fokus på utveckling och förvaltning av mer hållbara städer och ökat deltagande i planeringsprocesser. Under Pollineringveckan delar man ut blommor till hyresgäster tillsammans med Pollineringsskolan, och lanserar också skyltar som bidrar med kunskap. Genom projektet har hittills cirka 4 000 kvadratmeter gräsytor gjorts om till ängsytor, fler än 100 bihotell satts upp, boende har fått mini-trädgårdar, pollinatörer i två bostadsområden har studerats och en digital verktygsprototyp för förvaltning har tagits fram. Mer material här
Kontakt: Marita Wallhagen, Högskolan i Gävle, marita.wallhagen@hig.se.

Umeå universitet ökar kunskapen om pollinerande insekter i norr
Universitetet har startat ett lokalt nätverk för att öka kunskap om insekter och den flora de är beroende av. Man genomför utbildningar, inventeringar och samlar in data från norra Sverige, bland annat till en norrländsk pollendatabas. Universitetet lanserar också sin bigård på campus och håller aktiviteter kring honungsbin, vilda pollinerande insekter och växter.
Kontakt: Natuschka Lee, natuschka.lee@umu.se.

Solcellspark utanför Strängnäs försöksodlar pollineringvänliga växter
på 6 hektar runt sin solcellsanläggning. Parken ligger väster om Strängnäs längs E20. Området sås av en lokal bonde med en speciell blandning som inte ska växa så hög att den skymmer panelerna.
Blandningen innehåller humlelucern, rödklöver, vitklöver, svartkämpar, alsikeklöver och kummin.
Kontakt: Jonas Weissglas, EnergiEngagemang Sverige AB, 070-660 65 85, jonas.weissglas@energiengagemang.se.

Biparadiset pollinerar med Biblioteket Örkelljunga
Örkelljunga kommun har med hjälp av eldsjälen Pär Svensson och en daglig verksamhet omvandlat ett gammalt grustag till en attraktiv plats för bin som lever i sandiga miljöer. Här finns stigar att vandra på och information. Under Pollineringsveckan kan man på Biblioteket bygga ett eget bihotell av bambupinnar, läsa böcker om bin och pollinering och bli guidad till bra material på nätet.
Visningsdagen i Biparadiset har p g a av Coronakrisen flyttats fram till 15 augusti 10–13.30. Då är bland annat Mikael Sörensson, känd från Sveriges Radios Naturmorgon, på plats.
Kontakt: Pär Svensson, par.svensson@orkelljunga.se.

Länsstyrelsen i Kalmar satsar långsiktigt på att stoppa minskningen av arter
Sedan 2012 driver man projektet Vilda pollinatörer (VIP) och ett projekt med fokus på blomrika marker och vilda bin. Eftersom Kalmar län, och speciellt Öland, har många hotade biarter har Länsstyrelsen producerat information om hur vilda bin kan gynnas:
– Hjälp våra vilda bin
– Vilda bin i Kalmar län
– Fakta om vilda bin
Kontakt: Helena Lager, helena.lager@lansstyrelsen.se.

I våra parker:
Uppsala Linneanska uppmärksammar World Bee Day 20 maj med pollinationsvandring och äppelblomsvisning på Linnés Hammarby. Välkommen ut i äppellunden på picknick!

Guidning i köksträdgården på Gunnebo Slott, som visar hur man odlar växter som gynnar pollinatörer och andra nyttodjur. De första guidningarna med trädgårdsmästare Camilla Wihlander hålls på World Bee Day 20 maj och Biologiska mångfaldens dag 22 maj.

Göteborgs botaniska trädgård har byggt ett stort bihotell och släpper en film om detta på Biologiska mångfaldens dag 22 maj.

Sveriges längsta bihotellfinns i Slottsparken i Malmö.
25 kubikmeter bihotell byggt av trädgårdsingenjörerna Linnea Dickson och Lina Hirsch. Projektet är en del av stadens hållbarhetsarbete. Siktar på att bli världens största hotell för insekter.

Skansen visar sin fjärilsträdgård, en naturstig med holkar och boplatser och har just anlagt en större bibädd av sand vid Rosenträdgården.
Passa också på att besöka Sveriges övriga fina parker och gröna kulturskatter på www.swedishgardens.se

Hela Skåne Blommar med nya lösningar för lantbrukare
Här har initiativtagaren Mattias Hammarstedt på Hushållningsällskapet förenklat för lantbrukarna vilket har fått intresset att öka stort bland lantbrukarna – 80 procent av de som gick med i Skåne blommar hade tidigare inte odlat blommor. Nu deltar 250 skånska lantbrukare i samarbetsprojektet.  Under våren kommer närmare 600 kilometer blommande fältkanter och 200 hektar trädor att sås in runt om i Skåne. Odlingen fungerar som demonstrationsgård i samarbete med Jordbruksverket.
Läs mer om samarbetet som gynnar insekterna

Kontakt: Mattias Hammarstedt, mattias.hammarstedt@hushallningssallskapet.se.

Pilotgårdar i projektet SamZon odlar blomsterfröblandningar som lockar bin och fåglar samtidigt som de skyddar miljön. Kontakt: Helena Elmquist, Odling i Balans, LRF, helena.elmquist@odlingibalans.com.

Blommor för bin med Bee Urban och WWF
Målet med projektet är att etablera så kallad bifodergröda på 1 000 hektar icke produktiv åkermark i samarbete med lantbrukare i framför allt södra Sverige. Grödan ska främst erbjuda humlor och andra vilda bin pollen och nektar men även fjärilar och fåglar gynnas.
Läs mer här

Solros-satsning på Stora Lundby gård på Selaön i Sörmland
Här har Maria Printz, odlare, kock och bagare, just sått 2 hektar solrosor i väntan att 1 000 äppelträd om några år ska planteras på markerna. Här kommer även att blomma honungsört, blomsterlin, zinnia, klint, solvisare, ringblomma, guldgrävarblomma och sömntuta som ger lång blomningstid. På gården finns också en ny örtagård med många bivänliga växter.
Kontakt: Maria Printz, saaramariaprintz@gmail.com.

Kiviks Musteri hyr in 2 miljoner honungsbin som pollinerar fruktträden
Totalt står nu i maj ett sextiotal bikupor uppställda i musteriets odlingar. Företaget samarbetar med ett antal lokala biodlare som hyr ut sina bisamhällen för att pollinera musteriets drygt 100 000 äppelträd.
Binas arbete i odlingarna under blomningen är avgörande för den kommande äppelskörden.
Kiviks Musteri samarbetar med Lunds Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet kring forskning som rör nyttodjur i fruktodling.
Kontakt: Ulrika Widstrand, ulrika.wistrand@kiviksmusteri.se.

World Bee Day 20 maj firas med invigning av ny visningsbigård i Kristinehamn.
Kristinehamnsortens Biodlareförening firar genom att inviga en ny visningsbigård i Gustafsviks herrgårdspark, som är öppen för allmänheten. Under dagen delar man kunskap om pollinerande insekter och berättar om bin och biodling.
Kontakt: Kristinehamnsortens biodlareförening. Läs mer

Golfbanor ökar andelen äng
Ett nordiskt innovationsprojekt studerar hur man kan omvandla delar av golfbanornas frodiga gräs till ängsmark som gynnar pollinerande insekter. Projektet drivs av STERF och avslutas hösten 2020. Läs mer i artikeln: Mager ruff är lättare att spela från och möjliggör ökad biologisk mångfald

Exempel på golfbanor:
Ekerums golfbana på Öland som 2017, 2018 och 2019 fick pris som världens mest miljövänliga golfanläggning, i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län.

Värpinge Golfklubb utanför Lund arbetar för biologisk mångfald. Man låter fåren beta banan, bygger faunadepåer och biotoper och har valt bort bekämpningsmedel.
Kontakt: Maria Strandberg, Maria.Strandberg@golf.se.

SCA i Medelpad vill rädda livsviktig sälg
Medelpads skogsförvaltning arbetar med att rädda så många sälgar man kan vid avverkning. När sälgarna toppkapas minskar man risken att det blåser omkull i storm, klarar sig från älgarnas betande och växer bättre genom ljusinsläppet. Sälgen är många pollinatörers första näring på våren. Sälgen planteras också ut i en mosippeskog i Fåssjödal för att gynna den sällsynta blomman mosippa.
Läs mer här
Kontakt: Tomas Rydkvist, tomas.rydkvist@sca.com

Här kan du under veckan hämta ett tryckt exemplar av Pollineringsskolan:

Butik ROT Södermalm i Stockholm, som också satsar på biodling och honung under Pollineringsveckan. Butiken lyfter sina honungsproducenter, säljer pollineringsvänliga växter och anordnar under veckan också enfrågesport där man har chans att vinna påsar med honungstema.

Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag och tipsar under hela veckan om bra växter för pollinatörer. Missa inte fjärilsrabatten!

Sebastien på Söder på Medborgarplatsen i Stockholm.

Paul Taylor Lanthandel i Sundbyberg bjuder på honungsmeny.

Du kan också ladda hem Pollineringsskolan från vår hemsida
tillsammans med en Kunskapsvandring
—————-

Faktamaterial:

På Jordbruksverkets hemsida finns bra information att hämta som t ex  Solitärbin i odlingslandskapet

Forskning om Gräsmattor – Lawnproject