Därför lanserade vi Pollineringsveckan

– Det är hög tid att frågan om pollinering blir lika viktig som klimat, rent vatten och plastföroreningar, menar Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen, som startat nätverket Pollinera Sverige.
19–27 maj lanserar de Pollineringsveckan som sätter fokus på alla aktiviteter och samarbeten i nätverket där du kan lära dig mer om hur du gynnar bin, humlor och vilda pollinatörer.

Efter att ha byggt upp plattformen Svenska Bin för att marknadsföra av de svenska biodlarna och deras honungsproducerande bin vill de nu sprida kunskap kring alla de vilda pollinatörerna i Sverige.
– Under maj slår allt ut i blom och det väcker starka känslor för naturen – det vill vi utnyttja till att få folk att engagera sig i kampen för biologisk mångfald, säger Anna Lind Lewin som är specialiserad på kommunikation kring mat och hållbarhet.

– Om vi kan skapa en miljö som gynnar de vilda bina så blir livet också bättre för våra honungsbin, säger Lotta Fabricius Kristiansen som är biodlare sedan 20 år.

Uppslutning bakom nätverk för pollinering
Nätverket Pollinera Sverige har under året samlat experter, forskare och företrädare för olika organisationer och företag i workshops kring vad som behöver göras för att öka kunskapen om pollinatörerna. Framstående parker och trädgårdar som Sofiero slottsträdgård, Uppsala Linneanska trädgårdar, Trädgårdsföreningen i Göteborg och Katrinetorp Landeri i Malmö satsar under pollineringveckan på en rad aktiviteter. Naturskyddsföreningen uppmuntrar allmänheten att bygga vildbihotell och kampanjar för att Sverige ska bli världens bivänligaste land. Livsmedelsbutiken Cajsa Warg har honungsprovning och besök av biodlare och den 22 maj är det den biologiska mångfaldens dag.

 

Aktiviteter under Pollineringsveckan hittar du här

Alla kan bidra till att gynna pollinatörerna
– Vi är glada och stolta över uppslutning och samverkan. Pollineringsveckan ska bli en årlig hyllning till naturen. Vår vision är en folklig rörelse där förskolorna varje år i maj bakar jordbollar med ängsfrön och sprider dem på platser som behöver mer blommor, att trädgårdsägare sparar klöver och maskrosor till bina – och att Svenska kyrkan nästa år håller pollineringsgudstjänster, säger Anna Lind Lewin.

– Det finns många anledningar till att vi måste arbeta för att det ska fortsätta surra runt om i Sverige. En är att det bidrar till den vilda naturen, fågellivet och de vilda blommorna men också för att vi är beroende av pollinatörerna för vår livsmedelsförsörjning, säger Lotta Fabricius Kristiansen. Var tredje tugga vi stoppar i munnen är beroende av pollinering. De vilda bina är minst lika viktiga som honungsbina.

Artdatabanken, Naturskyddsföreningen och Swedish Society of Public Parks and Gardens
En av de som anslutit sig till nätverket Pollinera Sverige är artexperten Artur Larsson på Artdatabanken på SLU.
– Det finns nästan 300 arter av vilda bin i Sverige och en tredjedel av dem är rödlistade, det vill säga hotade eller missgynnade, säger han. Många av dessa pollinatörer har det svårt idag – de saknar både föda och boplatser. Det beror på att vi tagit bort så många av de vilda “mellanrummen” i landskapet som en följd av rationaliseringen i jord- och skogsbruket.

Per Bengtsson på Naturskyddsföreningen ser fler anledningar till samarbetet.
– Pollinera Sverige kan samla in kunskap och föra ut den i nya kanaler. Vår nya aktivitet där vi utmanar hela Sverige att bygga och utvärdera vildbiholkar är en sådan sak som vi kan dela i nätverket och ge större spridning.

Samarbetet med parker och trädgårdar sker i genom Swedish Society of Public Parks and Gardens som samlar 35 av Sveriges förnämsta parker och trädgårdar. De driver under 2018 kampanjen “Surrande parker och trädgårdar” som under våren och sommaren arrangerar mängder med aktiviter i sina trädgårdar. Tillsammans med Pollinera Sverige och Svenska Bin har de bland annat tagit fram fröpåsar med bivänliga blommor och en nedladdningsbar växtguide som visar vilka växter som gynnar bina.

– Pollinera Sverige samlar in och gör kunskap och aktiviteter tillgängliga för fler. Vår hemsida www.pollinerasverige.se ska bli den självklara platsen där man kan söka fakta och kontakter kring pollinering. Och för att lyfta förebilder så delar vi i slutet av Pollineringsveckan för andra gången ut priset Årets Pollinatör. Förra året utsågs Trafikverket på Gotland för sin medvetna slåtter av de blommande vägrenarna på ön, säger Anna Lind Lewin.

Kampanjmaterialet “Våra vänner pollinatörerna” design lindlewin.se med illustrationer av Aron Landahl finns att beställa på info@apinordica.se
Affischerna distribueras också via Naturskyddsföreningen och säljs av parkerna inom Swedish Society of Public Parks and Gardens.