Surrande parker och trädgårdar

Besökare i några av landets främsta parker och trädgårdar kan lära sig vilka växter som är matnyttiga för bin, fjärilar, blomflugor och andra pollinerande insekter. Lokala biodlare visar hur bin och biodling bidrar till pollineringen. Kampanjen Surrande parker lanserades under Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan 22-25 mars 2018.

– Vilda bin och humlor är utsatta och vissa pollinerande insekter minskar kraftigt. Det är oroande eftersom en tredjedel av maten vi äter är beroende av att det finns pollinatörer. Våra parker är en bra plats för att sprida kunskap om pollineringen, säger Gunilla Stridbeck, projektledare för nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens.
– Vi vill inspirera besökarna att gynna pollinerande insekter i sina egna odlingar genom att ge konkreta tips på vad man kan göra själv i sin trädgård. Odla olika växter som under hela säsongen lockar till sig pollinatörerna, låta bli att klippa hela gräsmattan, kanske städa lite mindre i någon del av trädgården så att insekterna kan bygga bo där.
Specialfröpåsar och affischer illustrerade av Aron Landahl kommer att säljas till stöd för kampanjen #surrandeparker, och en guide med bivänliga växter finns att ladda ner.

Mat och husrum för våra vänner pollinatörerna
Svenska Bins projektledare, biodlaren Lotta Fabricius Kristiansen ser stora möjligheter med samarbetet.
– Genom kampanjen Surrande parker och trädgårdar når vi ut till hobbyodlare, kolonister och stadsodlare som söker kunskap om vilka växter honungsbin och vilda bin behöver.
– Var gillar en humla att bo? Vad äter ett bi? Allt detta kommer man att kunna lära sig enkelt och lustfyllt på plats i parkerna. Vi vill också visa hur många olika arter det är som bidrar till pollineringen – det finns mängder av olika bin, skalbaggar, fjärilar och blomflugor, berättar Lotta Fabricius Kristiansen, som också är med i öppna föredrag under Nordiska trädgårdar.

Surrande parker och trädgårdar
Några av parknätverkets medlemmar som 2018 satsar på pollineringen är Uppsala linneanska trädgårdar, Enköpings parker, Skansen, Rosendals trädgård, Ytterjärna Trädgårdspark, Sofiero Slottsträdgård, Malmö stad och Botaniska trädgården i Göteborg.

– Uppsala linneanska trädgårdar satsar stort på program för att visa hur viktiga pollinatörerna är och hur vi kan hjälpa dem, säger Per Erixon, trädgårdsintendent vid Botaniska trädgården, Uppsala.
– Under sportlovet har barn till exempel fått bygga bihotell, fjärilsholkar och humlebon att ta med sig hem och sätta upp.
Även Per Erixon medverkar på trädgårdsmässan.

Pollineringsveckan har startats av nätverket Pollinera Sverige för att sprida kunskap om vad alla bin, fjärilar, blomflugor och skalbaggar behöver för att överleva. Under veckan firas också World Bee Day 20 maj och 22 maj som är internationella dagen för biologisk mångfald. 

———