Ängar, humlor och pollinering på Apiscandia

I samband med den nordiska biodlarkongressen Apiscandia anordnade Pollinera Sverige i samarbete med Svenska Bin en temadag på Clarion Hotel Post i Göteborg. Programmet hölls 10 februari 2019.
Föreläsare är humleexperten Göran Holmström, Stina Weststrand från Göteborgs Botaniska Trädgård, Anders Ridderström från SNF Göteborg och Stina Andersson från f
öreningen Kulturmark, biologerna Mats och Inger Runesson från Pratensis samt Pär Svensson från Örkelljunga kommun. 

PROGRAM

9.00–9.40 Vad kan du göra för att hjälpa bina? Anders Ridderström, Naturskyddsföreningen i Göteborg.

10.00–10.40 Pollination genom tiderna: en evolutionär resa från det första pollenkornet till dagens utmaningar, Stina Weststrand, vetenskaplig indentent på Göteborgs Botaniska Trädgård.

11.00–11.40 Vilda bin och humlor – Göran Holmström, journalist och expert på humlor och bin. Han kallas ”Herr Humla” för sina stora kunskaper och är efterfrågad expert på citronbin. ”Intresset för humlor ökar stort i Sverige just nu”, menar Göran, som varje år håller tiotalet humlevandringar där vissa har samlat nära 200 personer. 

13.00–13.40 Så skapade vi ängsprojekten på Hisingen – Anders Ridderström, Naturskyddsföreningen i Göteborg och Stina Andersson, Föreningen för Kulturmark.”Vanliga hederliga svenska ängsväxter håller på att bli utrotade”, menar Anders som är en drivande eldsjäl för Ängsgruppen på Naturskyddsföreningen i Göteborg. Föreningen för Kulturmark, där Stina är aktiv, sköter sedan 2006 fem fornlämningsområden på Hisingen som ängar med fagning, florainventering och lieslåtter med gott resultat.

14.00–14.40 Anläggning och skötsel av gräsytor och ängar – biologen Mats Runesson på fröföretaget Pratensis.Utifrån ett stort miljöengagemang drivs företaget som satsat på svenska fröer, utrotningshotade arter och anläggning av ängar. Just nu odlar man 100-talet ängsväxter. ”Många vill anlägga äng för att hjälpa olika insekter”, berättar Mats.

15.00–15.40 Bipradiset i Örkelljunga – Pär Svensson från Örkelljunga kommun. Pär berättar hur ett igenvuxet grustag har skapat goda förutsättningar för både bin och människor i kommunen, och hur konceptet med Biparadis sprider sig över landet.