Pollinera Sverige kampanjar: Älska ogräs och vilda växter

I våra trädgårdar pågår ett ständigt sorterande – fina växter ska in, fula ska ut. Men vad är det egentligen som skiljer dem åt? 

Vår enkelspåriga syn på växter är ett hot mot den biologiska mångfalden. Vi behöver lära oss att älska så kallade ogräs och skapa levande platser som välkomnar många arter.

Vad är en trädgård? En plats för rekreation och samvaro, en plats för att odla mat eller nyttiga och vackra växter. Näring och skönhet. Många av de så kallade ogräsen kan ge oss både det ena och det andra. Ändå får de inte vara med!

Trots det ökande odlingsintresset är idealbilden av trädgården på många håll ett prydligt sällskapsrum inrett med soffor, kök och grillar. En plats att tukta och städa, helst belagd med betongplattor eller trädäck. Så långt ifrån natur man kan komma.

Det finns också en övergripande enighet om att goda grannar och hederligt folk bekämpar maskrosor och klipper gräsmattan ända ut till asfalten.­­ Så vi lägger stor möda på att gräva upp och rensa bort ogräsväxter och sedan köra dem till återvinning eller bränna dem. En ohållbar verksamhet som skapar överkonsumtion och slöseri. Och som tar så mycket av vår fritid!

Växternas biologiska funktioner har kommit i skymundan i takt med att kunskapen om naturens kretslopp, ekologiska system och biologiska mångfald har minskat.
Det är många som är beroende av mångfalden – insekter, fåglar, groddjur och vilt. Och vi behöver dem! Utan dem, ingen som håller efter skadedjur, ingen pollinering av odlade växter som bär och frukt.

Pollinera Sverige vill bidra till att förändra normen för vad en trädgård ska vara och öka intresset för de växter som naturligt finns i vår närhet, alla de vilda som kallas ogräs.

—————-

Hjälp till att förändra normen!
Ta bilder på dina bästa ogräs, dina faunadepåer och högar med kvistar. Lägg upp i sociala medier och tagga med #älskaogräs, så hjälps vi åt att förändra bilden.

Fem recept på vilda växter från Lisen Sundgren

——————

Hur vi behandlar växter och jord har stor inverkan på miljön.
I Sverige finns 2,6 miljoner trädgårdsenheter. Den totala arealen motsvarar ytan för hela Blekinge. Det uppskattas också att sammantaget 6,6 miljoner av Sveriges invånare har tillgång till odlingsmöjligheter. Nära 50 procent av trädgårdarnas yta upptas av gräsmatta, medan lite mer än 10 procent kategoriseras som vildvuxet.

Ur Fritidsodlingens omfattning i Sverige av Lise-Lotte Björkman
Fritids Odlingens Riksorganisation, FOR 2012


——————

Pollinera Sverige har lanserat Pollineringsveckan för sätta fokus på de pollinerande insekterna, och vikten av biologisk mångfald. Veckan infaller i sluta av maj varje år.

——————

Lista på ogräs som älskas av pollinatörer:
Baldersbrå
Brännässla
Cikoria
Fibblor
Färgkulla
Häckvicker
Hundkex
Kamomill
Kardborre
Kirskål
Knölklocka
Kungsmynta
Kråkvicker
Maskros
Pipdån, toppdån, hampdån
Rallaros
Renfana
Rödplister/Vitplister
Röllika
Sommargyllen
Svalört
Svartkämpe
Tusensköna
Tussilago
Vitklöver, rödklöver
Åkerviol
Åkervädd