I Sverige finns flera tusentals pollinerande insekter som fjärilar, humlor, solitärbin, honungsbin, flugor och skalbaggar. Alla behövs de för att pollinera vår mat, våra odlingar och vår vilda natur.

Här möter du några av dem på nära håll i bilder av fotografen Lena Granefelt.

Bilderna visades i utställningen SURR! i Kungsträdgården, Stockholm och på Kiviks musteri, Österlen under Pollineringsveckan 15–23 maj 2021.

Surret fortsätter på Kiviks Musteri hela sommaren