Samarbete för surrande parker

I vår och sommar kommer besökarna i flera av Sveriges främsta parker att kunna lära sig mer om bin, humlor och insekter. I ett nytt samarbete mellan Svenska Bin och park- och trädgårdsnätverket SSPPG, Swedish Gardens arbetar man nu för att sprida kunskap om den livsviktiga pollineringen och för att inspirera parkernas besökare till att själva gynna pollinatörerna i sina odlingar.

Swedish Gardens är ett nätverk som samlar 35 av Sveriges främsta parker och trädgårdar med målet att utveckla det gröna kulturarvet och främja landets parker och trädgårdar som besöksmål.

Under nätverkets höstträff höll Lotta Fabricius Kristiansen och Anna Lind Lewin från Svenska Bin en inspirationsföreläsning och workshop med trädgårdsmästare, verksamhetsledare och kommunikatörer.
– Nu vill vi inspirera besökarna genom att visa vilka växter honungsbin och vilda bin lever av och hur man kan bygga boplatser till pollinatörerna i våra trädgårdar, säger Stella Westerlund och Gunilla Stridbeck, projektledare för nätverket Swedish Gardens.

Trädgårdsmästare låter gräset växa
En av de engagerade i nätverket är John Taylor, tidigare trädgårdsmästare i Slottsträdgården i Malmö och känd från programmet Trädgårdstider i SVT. Han började i juli som slottsträdgårdsmästare på Tjolöholms slott utanför Kungsbacka.
– Vad skulle hända om det inte fanns tillräckligt med pollinatörer i våra trädgårdar? Det skulle bli mindre skördar, sämre utveckling av frukt och bär och sämre smak. Förutom den fantastiska ekosystemtjänsten de ger oss, så tycker jag också de är otroligt vackra, insekterna. Ett ganska enkelt sätt att gynna pollinatörer är att ”släppa upp gräset”, låta det utvecklas till äng och sedan visa besökarna vilken nytta dessa blommande växter gör, berättar John.
Han menar också att Arts & Craftsträdgårdar, som den som ska anläggas på Tjolöholm, är perfekta för pollinatörer.
– Dessa romantiska trädgårdar präglas av ett överdåd av blommor hela sommaren. Det gör dem inbjudande och gynnsamma för både insekter och fåglar. Jag ser fram emot att få arbeta mer med bin och pollinering i det här projektet.

Även Tjolöholms chefsträdgårdsmästare Eva Rosén menar att det i en pollineringsvänlig park gäller att släppa idéerna om skötsel där man klipper och ansar allt som växer till förmån för ett mer tillåtande förhållningssätt.
– Då får vi förklara för besökarna i parken att vi inte klipper alla våra gräsmattor medan klöver och annat blommar och att vi sparar en del gamla träd som kan bli bostäder åt pollinatörerna. Nu slår vi bara de stora gräsytor som vi behöver vid olika evenemang, resten får bli blomsteräng, berättar hon.

Kunskap om insektsvänliga trädgårdar
Svenska Bins projektledare Lotta Fabricius Kristiansen ser stora möjligheter.
– Vi har sedan 2013 arbetat under parollen ”pollinera mera”. Samarbetet med park- och trädgårdsnätverket Swedish Gardens erbjuder helt nya möjligheter att nå ut till allmänheten. Det här några av landets mest populära besöksmål och med hjälp av deras kunniga personal kan bi- och insektsvänliga trädgårdar bli verklighet. Parkernas och trädgårdarnas inspirerande anläggningar blir en pedagogisk plattform där vi kan sprida kunskap om hur viktiga pollinatörerna är för oss människor och vad vi kan göra för att gynna dem, säger hon.

Under december kommer också nätverket Pollinera Sverige att lanseras där Svenska Bin är en samarbetspartner. Pollinera Sverige ska sammanföra alla de krafter i Sverige som arbetar med pollinering och lyfta deras arbete.

………………………………………………………….

Biodlaren Marie-Louise Simonsson visar bigården i utkanten av Tjolöholms slottspark.

Bikupor och pollineringsprojekt i många av parkerna
Många av trädgårdarna i nätverket har redan idag bikupor och samarbeten med lokala biodlare. Under träffen på Tjolöholm visade biodlaren Marie-Louise Simonsson Kungsbackatraktens biodlarförenings kupor som Marie-Louise och hennes man Bror sköter. Honungen säljs i Tjolöholms butik.
– I butiken frågar de nuförtiden alltid vad det är för honung och vilka blommor bina hämtat den ifrån. Den får en alldeles speciell smak av växterna på ängarna nära havet och säljer slut nästan på en gång, säger Marie-Louise.

………………………………………………………….

Så arbetar Swedish Gardens medlemmar för pollineringen
På Skansen i Stockholm har man runt 15 kupor och tänker skaffa fler. Även grannen Rosendals trädgård på Djurgården samarbetar med biodlare. Malmö Stad har till sina parker tagit fram ett speciellt informationsmaterial för att berätta om pollinatörernas arbete. Göteborgs botaniska trädgård har skolmaterial om pollinering och har fått priset European Garden Award för sin utomhuspedagogik. I Botaniska trädgården och Linnéträdgården i Uppsala och på Linnés Hammarby satsar man nästa år på extra många nektar- och pollenrika växter och vill med stekelhotell och fjärilsholkar inspirera besökarna att ta med sig kunskaper hem till sina egna odlingar. På Sofiero bygger man upp en idéträdgård/installation med namnet To Bee, där formerna inspirerats av bikakor som ska fyllas med ett smörgåsbord av binas favoritväxter. Ytterjärna Trädgårdspark planerar att ha specialvisningar och försäljning av ett undersökningskit för barn och även lokala honungsprodukter.

På längre sikt vill anläggningarna arbeta vidare med att skapa olika typer av förutsättningar, alltifrån tillfälliga och permanenta ängar till blommande perenner, buskar och träd. Många kommer att hålla guidade pollineringsvandringar under vår och sommar.

Medlemmar i nätverket SSPPG Swedish Society of Public Parks and Gardens  / Swedish Gardens
Slottsparker (Drottningholm, Haga, Ulriksdal, Grönsöö, Gunnebo, Sofiero, Solliden, Tjolöholm)
Botaniska trädgårdar (Uppsala och Göteborg)
Stadsparker (Enköping, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Lund, Norrköping, Malmö)
Nyskapade och moderna parker (Skellefteå Centrumparker, Umeås parker)
Konst och skulpturparker (Millesgården, Prins Eugens Waldemarsudde)
Parker med kulturhistoriskt intresse (Katrinetorps landeri, Norrviken Båstad, Ronneby Brunnspark, Skansen)
Parker med kulturmiljöintresse (Fredriksdals museer och trädgårdar, Rosendals trädgård, Ytterjärna Trädgårdspark)
Utvecklingsmedlemmar (Jonsereds trädgårdar, Marabouparken/Sundbybergs parker)

Kontaktpersoner Swedish Gardens:
Gunilla Stridbeck, tel 070-381 47 89, gunilla@swedishgardens.se
Stella Westerlund, tel 070-385 40 50, stella.westerlund@telia.com

Bakom Svenska Bin står Svenskt Sigill, Biodlingsföretagarna, Svensk Landskapshonung, Bimäster, Svensk Honungsförädling, Gårdshonung, Bee Urban, Apinordica, Trogsta honung, Rosendals Biprodukter och Sigtuna Honung.

Källa: svenskabin.se