Pollinerings­forum på Rosendals trädgårdar 23 maj 2019

Nätverket Pollinera Sverige vill driva på utvecklingen mot en nationell strategi för att säkra pollineringen och samlade därför 23 maj 2019 landets ledande expertis och sakkunniga till ett forum på Rosendals trädgård. Forumet “Vägen till en hållbar pollinering” anordnades i samarbete med Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket och LRF. 

På forumet samlades landets kompetens inom pollinering, naturvård, artbestånd och samhällsplanering för att arbeta fram ett manifest som ska visa vägen till en hållbar pollinering. Deltagarna tog fram konkreta åtgärder som stöttar den biologiska mångfalden och skapar miljöer som gynnar pollinatörer.

Alla delar i samhället kan bidra
Storbritannien, Frankrike, USA, Skottland och Nederländerna är exempel på länder som antagit nationella pollineringsstrategier.
Under en konferens om biodiversitet 2016 uppmanade FN företrädarna för världens länder att prioritera skyddet av pollinerande insekter för att säkra mattillgången i världen.
– Det finns en hel rad åtgärder som vi vet kan förbättra läget och minska utrotningen av insekter. Vi måste bara se till att alla delar av samhället tar sitt ansvar och genomför nödvändiga förbättringar, så snabbt som möjligt säger Lotta Fabricius Kristiansen som startat nätverket Pollinera Sverige med Anna Lind Lewin.
– Vårt mål är att samla all tillgänglig kompetens och sprida kunskap om pollineringen i Sverige. Därför är forumet förlagt i mitten av Pollineringsveckan som 18–26 maj, då vi lyfter samarbeten och aktiviteter över hela landet som gynnar pollinerande insekter, berättar hon.

Forumet resulterade i en rapport kallad “Vägen till en hållbar pollinering”. Rapporten innehåller en bearbetad version av de förslag som kom fram 23 maj 2019. Samtliga deltagare har bidragit till denna rapport men alla står inte bakom samtliga punkter. Det bifogade manifestet sammanfattar övergripande punkter där det finns konsensus i nätverket Pollinera Sverige.

Vi tittade på behoven utifrån tre tidsperspektiv:
Nu
Om 3 år
Långsiktigt

Efter forumet presenterades resultaten också för miljöminister Isabella Lövin och Per Bolund från MP.

————————–
Pollineringsveckan samlar och lyfta fram alla aktiviteter runt om i Sverige som handlar om att öka kunskapen om pollinering och förbättra de olika pollinatörernas livsvillkor. Att veckan infaller 18–26 maj beror dels på att naturen då slår ut i blom men också på att World Bee Day för andra året firas 20 maj och att Biologiska Mångfaldens dag infaller 22 maj då många spännande aktiviteter genomförs.

Naturskyddsföreningens kampanj Rädda Bina

Mångfaldens dag

World bee day