Svenskt Sigill ska rädda humlor, bin och fåglar

Svenskt Sigill och de svenska odlarna satsar på åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och uppmanar konsumenterna att köpa Svenskt Sigill – och rädda humlor på köpet.

På Biologiska mångfaldens dag 22 maj bjuder man till frukost med föreläsningar om odling, mångfald och naturbete:

PROGRAM
Varför är biologisk mångfald viktig? – Rebecka Le Moine, Årets miljöhjälte 2017

Nyheter i Svenskt Sigill – Helena Allard, klimat- och miljöansvarig Sigill Kvalitetssystem

Så jobbar vi i praktiken, grönsaks- och potatisodling – Bitte Persson, Larsviken

Naturbete en förutsättning för biologisk mångfald i Sverige – Torbjörn Eriksson, Gymninge gård.

——–

Tid: Den 22 maj kl. 8:00-9:30 (Föreläsningen börjar 8:30)
Matsalen Skänken, Franzengatan 6, Stockholm
God frukost som bidrar till biologisk mångfald serveras från kl 8:00
Anmälan senast den 15 maj till irene.eriksson@sigill.se

Så här arbetar Svenskt Sigill för att öka mångfalden
Svenskt Sigill har skärpt sitt regelverk för våra certifierade odlare och åtgärderna ska vara genomförda senast sista december 2019.
Över 800 odlare inom Svenskt Sigill kommer att genomföra åtgärder för att öka antalet humlor, bin, fåglar och andra insekter i jordbrukslandskapen. Odlarna kan välja från en lista – för att säkerställa att rätt åtgärder görs på rätt plats. Totalt handlar det om tusentals åtgärder som kommer att genomföras under de närmaste åren.

Odlarna kommer att:

  • Bygga insektshotell för pollinerande insekter
  • Så blommande remsor vid åkern, vilket är bra för både fåglar och insekter
  • Plantera eller lämna blommande och bärande träd och buskar som ger mat till både pollinerande insekter och fåglar.
  • Anlägga upphöjda skalbaggsåsar där rovinsekter trivs. Det minskar behovet av växtskyddsmedel och bidrar till livsmiljöer för många insekter.

Läs hela pressmeddelandet här