Experter samlas bakom Pollinera Sverige

Under en workshop 1 december 2017 lades den första grunden till nätverket Pollinera Sverige som ska lyfta den livsviktiga pollineringsfrågan.
Forskare och experter från Sveriges universitet och företrädare för miljöorganisationer, parker och trädgårdar, biodlare, koloniträdgårdsföreningar samt bönder och odlare var eniga om att dela och sprida kunskaper om hur vi kan gynna pollinatörerna.

Workshopen gav gott resultat och man enades om att bygga vidare på samarbetet internt mellan parterna och även att satsa på utåtriktade kampanjer mot allmänheten.

– Bara att dela sina pågående projekt tillför oerhört mycket. I den här gruppen ska vi samla alla resurser som finns från avancerad forskning till skolmaterial för barn och hjälpas åt att sprida det, säger biodlaren Lotta Fabricius Kristiansen, som tagit initiativet till nätverket tillsammans med kommunikatören Anna Lind Lewin.

– Efter att vi under fyra år arbetat med att lyfta den svenska binäringen i föreningen Svenska Bin har vi sett behovet av att informera om alla pollinatörer, även vilda bin som solitärbin och humlor. Dessa arter far ännu mer illa på platser där det odlas få grödor, i natur med minskad biologisk mångfald eller av pesticider än vad våra honungsbin gör, säger Anna Lind Lewin.
– Pollinatörerna behöver samma sak som vi – mat och boplatser.

——————————
Exempel på projekt:

Odling i Balans driver Samzon tillsammans med svenska bönder.

Jordbruksverket driver projekt som till exempel Mångfald på Slätten för att öka intresset för hur man kan gynna den biologiska mångfalden i slättbygdsområden i Sverige.

Bee Urban driver Blommor för Bin i samarbete med WWF.

Svenskt Sigill kommer med en certifiering med blommande kantzoner.

Swedish Gardens har startat ett samarbete med Svenska Bin kallat Surrande parker och trädgårdar.

Naturskyddsföreningen driver projektet Tack för maten, bina! för skolan där grundskollärare erbjuds film, faktablad och skolövningar om bin och pollinering och filmen Bina, naturens trädgårdsmästare av dokumentärfilmaren Tina-Marie Qwiberg.

Kiviks musteri har satsat på samarbete med Svenska Bin i Utan bin inga äpplen.

Koloniträdgårdsförbundets har mijöcertifiering av sina medlemsföreningar.

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU arbetar i flera olika projekt kring pollinatörer och bihälsa.

Artdatabanken kategoriserar och samlar kunskap om arters utbredning och minskning.

Sveriges Biodlares Riksförbund samlar runt 13.000 biodlare vars bisamhällen bidrar till pollineringen.

Biodlingsföretagarna samlar runt 400 biodlingsföretag och driver pollineringssamarbeten med bönder och odlare runt om i Sverige.

Centrum för miljö- och klimatforskning och Biologiska institutionen vid Lunds universitet studerar och utvärderar effekten av landskap i kombination med olika faktorer som kan påverka pollinering av vilda pollinatörer och honungsbin.

——————————
Deltagare på nätverksträffen:

Artur Larsson, ekolog Artdatabanken, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Petter Haldén, naturvårdsrådgivare Hushållningssällskapet

Jenny Henriksson, biologisk mångfald Jordbruksverket

Ida Wahlund, Naturskyddsföreningen i skolan

Helena Elmquist, verksamhetsledare Odling i Balans LRF

Stella Westerlund, senior advisor nätverket SSPPG, Swedish Gardens

Gunilla Stridbeck, projektledare nätverket SSPPG, Swedish Gardens

Ola Jennersten, expert biologisk mångfald WWF

Eva Forsgren, biodling och bihälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Ullrika Sahlin, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds Universitet

Monica Selling, biodlare och ordförande Sveriges Biodlares Riksförbund

Staffan Tegebäck, Biodlingsföretagarna

Tobias Nilsson, projektledare Blommor för Bin, Bee Urban

Johan Widing, ekobonde Bokeslundsgården

Preben Kristiansen, bihälsoexpert Apinordica

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare Koloniträdgårdsförbundet & Fritidsodlingens Riksorganisation

Helena Allard, agronom med ansvar för miljö & klimat, Sigill Kvalitetssystem

Anna-Karin Fallheden, kommunikatör Riksförbundet Svensk Trädgård

Erika Olsson, bonde på Onsberga gård och processledare

Lotta Fabricius Kristiansen, Pollinera Sverige / Svenska Bin / Apinordica

Anna Lind Lewin, Pollinera Sverige / Svenska Bin / Lind Lewin kommunikation