Sprider kunskap om humlor och bin i Plantagens butiker

I början av 2019 inledde Pollinera Sverige och Plantagen ett samarbete för att hjälpa kunderna att välja växter som gynnar pollinerande insekter. Med start i maj kommer alla Plantagens butiker i både Sverige, Norge och Finland att ha informativa skyltar med växter och insekter framtagna av Pollinera Sverige.

Det finns en ökad förståelse bland konsumenterna för betydelsen av pollinerade växter. Frågan om bidöd och insektsdöd verkar ha påverkat konsumenterna, och enligt Plantagens nyligen släppta rapport vill 7 av 10 se fler pollinerande insekter i naturen.
– Runt 35 % av svenska folket vill enligt rapporten gynna pollinerande insekter när de väljer blommande växter, och vi vill stötta dem i deras val, säger Malin Bjurvald, Sustainability Manager på Plantagen.

Mångfald av insekter behövs
Många insekter deltar i det viktiga pollineringsarbetet, som vilda bin, humlor, honungsbin, skalbaggar, fjärilar och blomflugor och det är avgörande för allas överlevnad att det finns mat till dem under hela säsongen.
– Alla trädgårdsägare, kolonister och odlare kan bidra genom att odla en mångfald, släppa upp gräset och spara matnyttiga växter i gräsmattan, som till exempel maskros och vitklöver, säger Lotta Fabricius Kristiansen, som startade nätverket Pollinera Sverige 2017 tillsammans med Anna Lind Lewin.

Ökande intresse hos konsumenterna
Plantagens rapport visar att det finns ett stort intresse hos konsumenterna för att värna om den biologiska mångfalden, och för att välja växter som bidrar till detta. Särskilt kvinnor anger att det är en viktig faktor vid inköp.
– Vi har tagit fram kampanjmaterialet för att på ett enkelt och attraktivt sätt kunna peka på vilka pollinatörerna är och visa ett bra urval växter som ger dem näring, berättar Anna Lind Lewin som producerat skyltar, kort och affischer tillsammans med illustratören Aron Landahl.

Pollineringsveckan 18– 26 maj
Extra fokus på pollinerande insekter och gynnsamma växter blir det under Pollineringsveckan i maj. Veckan lanserades 2018 av Pollinera Sverige med syftet att samla alla positiva insatser som görs för att rädda bin och andra pollinatörer, och för att plantera och så pollineringsvänliga växter.

Pollinera Sverige och Plantagen samarbetar för framtiden och har som mål att tillsammans sprida kunskap om vad pollinerande insekter behöver för att överleva.

—————

Rapporten Växttrender utgiven av Plantagen har 2019 temat “Bra för bin: En levande trädgård som hjälper pollineringen” och grundas på en kvalitativ undersökning samt en konsumentundersökning framtagen tillsammans med HUI Research. Hortonom Johan Orre, sakkunnig inom biodling och pollinering Lotta Fabricius Kristiansen, och trendspanare Stefan Nilsson har bidragit till rapporten.

Pollinera Sverige är ett nätverk för samarbete och utveckling för alla aktörer som arbetar med pollineringsfrågan.
Engagerade under 2019 är förutom Plantagen bland andra Svenska Bin, Biodlingsföretagarna, Naturskyddsföreningen, WWF, Artdatabanken, SLU, Lunds universitet, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Odling i Balans, LRF, Svenskt Sigill och Rosendals trädgård. pollinerasverige.se