SURR – viktiga små insekter i stort format!

Vårt utställningskoncept SURR landar under 2023 i: 

– Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp
– Parken vid Sandgrund i Karlstad och Karlstad universitet 
– Slottsparken i Malmö framför Sveriges längsta bihotell

– Hembygdsparken i Bureå 
– Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm
– Landvetters kulturhus
– Hos restaurang Oxenstiernan på Östermalm  

SURR innehåller fotografen Lena Granefelts nära porträtt på olika pollinerande insekter och här kan man lära sig mer om humlor, honungsbin, blomflugor, solitärbin, fjärilar och skalbaggar.

Pollinera Sverige skapade SURR som ett utomhuskoncept under pandemin våren 2021.
Under Pollineringsveckan 2022 ställdes SURR ut på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, i Stadsparken i Skellefteå, Torups Slottspark utanför Malmö, friluftsmuseet i Skara och på Kiviks Musteri på Österlen.
Detta har gjorts möjligt tack vare support från museer, parker och kommuner. Samt stöd i att ta fram fakta och källor från SLU Artdatabanken.

Målet med SURR är att visa att pollinatörerna är många. Vi vill visa de olika arterna och vad de behöver för att överleva. Därför har vi satsat på att ta fram pedagogiska och lättillgängliga kunskapsmaterial, som utställningen SURR, Pollineringsskolan och inspirationstidningen Paradis för pollinatörer.

Bakom SURR:
Fotograf: Lena Granefelt
Art director och producent: Anna Lind Lewin
Faktakälla och research pollinatörer: Niklas Johansson på Artdatabanken och Lotta Fabricius Kristiansen
Textbearbetning: Anna Lind Lewin
Koncept: Pollinera Sverige