Global rapport om ekosystemtjänster

FN:s globala plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, publicerade i februari 2016 en rapport. Författarna visar på ett mer gediget sätt än någon tidigare gjort att det behövs stora insatser för att vända den negativa utvecklingen för världens bin och andra pollinerande arter.

IPBES lyfter fram att ekosystemtjänster är en förutsättning för vår välfärd och konstaterar att matproduktion till ett årligt värde av nära 2 000 miljarder kronor är direkt beroende av pollinering. Äpplen, kakao och kaffe är exempel på livsmedel som berörs. Samtidigt riskerar 40 procent av världens bin, fjärilar och andra arter som pollinerar att dö ut, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för livsmedelsförsörjningen.

Från nyhetsbrevet Aktuell Hållbarhet

Läs hela rapporten på ipbes.net

Läs artikel i tidningen Nature