SURR! på Kiviks Musteri sommaren 2021

Pollinera Sveriges utställning SURR! landade på Kiviks Musteri inför Pollineringsveckan i maj. Besökare kommer under hela sommaren att kunna vandra genom utställningen bland fruktträden invid Äpplets Hus. På Kiviks Musteri och intilliggande Naturskolan Österlen erbjuds humlespaning och andra aktiviteter där man kan lära sig om pollinerande insekter, viktiga växter och positiva insatser för biologisk mångfald.

– Vi är så glada att kunna erbjuda den här upplevelsen till alla våra besökare i sommar. Lena Granefelts fantastiska bilder i Pollinera Sveriges utställning SURR! har gjort våra äppelträdgårdar ännu vackrare.
Samtidigt får vi en möjlighet att hylla och tacka alla pollinatörer. Utan dem blir det ju faktiskt inga äpplen eller annan frukt och bär, säger Malena Borgström, evenemangsansvarig på Kiviks Musteri.
 
Syftet med utställningen är att visa att pollinatörerna är många. Både humlor, vildbin, fjärilar, skalbaggar, honungsbin och flugor hjälper till med pollineringen.
– Vi är beroende av dem alla för pollinering vår mat och den vilda naturen. Därför måste vi se till att de har mat och husrum nog för att kunna överleva och trivas, säger Lotta Fabricius Kristiansen på Pollinera Sverige.
 
Fotografen Lena Granefelts bilder till SURR! med porträtt av olika pollinatörer hade i maj också en uppskattad utställning i Kungsträdgården i Stockholm. Lena är sedan många år engagerad i att skapa bilder med utgångspunkt i natur, växtkraft och biologisk mångfald, bland annat den hyllade boken och utställningen Flora Supersum.

SURR! kan också ses digitalt här


Bakom SURR!:
Foto: Lena Granefelt
Art direction: Anna Lind Lewin
Faktakälla och research pollinatörer: Niklas Johansson på Artdatabanken och Lotta Fabricius Kristiansen
Textbearbetning: Anna Lind Lewin
Print och repro: SLG, Danderyd
Produktion: Pollinera Sverige