SURR i Kungsan och på Kivik

Pollinera Sveriges utomhusutställning SURR exponerades i maj 2021 både i Kungsträdgården, Stockholm och på Kiviks Musteri på Österlen.

SURR i äppellunden på Kiviks musteri.

Syftet med utställningen är att visa att pollinatörerna är många. Både humlor, vildbin, fjärilar, skalbaggar, honungsbin och flugor hjälper till med pollineringen.
– Vi är beroende av dem alla för pollinering vår mat och den vilda naturen. Därför måste vi se till att de har mat och husrum nog för att kunna överleva och trivas, säger Lotta Fabricius Kristiansen på Pollinera Sverige.
 
Fotografen Lena Granefelts bilder till SURR med porträtt av olika pollinatörer hade i maj också en uppskattad utställning i Kungsträdgården i Stockholm. Lena är sedan många år engagerad i att skapa bilder med utgångspunkt i natur, växtkraft och biologisk mångfald, bland annat den hyllade boken och utställningen Flora Supersum.

SURR kan också ses digitalt här

Bakom SURR!:
Foto: Lena Granefelt
Art direction: Anna Lind Lewin
Faktakälla och research pollinatörer: Niklas Johansson på Artdatabanken och Lotta Fabricius Kristiansen
Textbearbetning: Anna Lind Lewin
Print och repro: SLG, Danderyd
Produktion: Pollinera Sverige