SURR – viktiga små insekter i stort format!

Vårt utställningskoncept SURR reser under våren vidare ut i landet och landar under Pollineringsveckan 14–22 maj på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, i Stadsparken i Skellefteå, Torups Slottspark utanför Malmö, friluftsmuseet i Skara och på Kiviks Musteri på Österlen. Där kommer man att kunna se Lena Granefelts fina porträtt på olika pollinerande insekter och lära sig mer om humlor, honungsbin, blomflugor, solitärbin, fjärilar och skalbaggar.
 
Detta är möjligt tack vare support från museer, parker och kommuner. Samt stöd i att ta fram fakta och källor från SLU Artdatabanken.

Utomhus-utställningen SURR skapades under pandemin våren 2021 och sattes ursprungligen upp i Kungsträdgården i Stockholm och på Kiviks Musteri på Österlen, där de fick ett oväntat stort genomslag.

Målet med SURR är att visa att pollinatörerna är många. Vi vill visa de olika arterna och vad de behöver för att överleva. Därför har vi satsat på att ta fram pedagogiska och lättillgängliga kunskapsmaterial, som utställningen SURR, Pollineringsskolan och inspirationstidningen Paradis för pollinatörer.

Pollineringsveckan lanserades 2018 av Pollinera Sverige med målet att med gemensamma krafter sätta fokus på biologisk mångfald, pollinerande insekter och artrikedom. Sedan dess firas den varje år i slutet av maj genom olika aktiviteter och arrangemang i hela landet. Detta år infaller veckan 14–22 maj.

Bakom SURR:
Foto: Lena Granefelt
Art direction: Anna Lind Lewin
Faktakälla och research pollinatörer: Niklas Johansson på Artdatabanken och Lotta Fabricius Kristiansen
Textbearbetning: Anna Lind Lewin
Produktion: Pollinera Sverige