SURR finns nu också digitalt

Nu kan du också möta pollinatörerna från utställningen SURR här på hemsidan.

Pollinera Sverige har sedan 2020 arbetat tillsammans med Lena Granefelt för att sprida inspiration och kunskap om pollinering till folk med intresse för odling och trädgård.
– På vägen har många viktiga pollinatörer fångats på bild och det känns väldigt roligt att under pandemin kunna visa dem utomhus på attraktiva platser där den blir tillgänglig för många, berättar Anna Lind Lewin på Pollinera Sverige.

Lena Granefelt skapar bilder med utgångspunkt i natur, växtkraft och biologisk mångfald, bland annat den hyllade boken och utställningen Flora Supersum.
– Jag har fotograferat trädgård och odling i många år. Under arbetet med SURR har jag fått möjlighet att rikta blicken mot ett helt nytt område – jag har upptäckt de pollinerande insekterna och lärt mig att se alla de här små varelserna som individer med olika viktiga uppgifter.

Syftet med utställningen är att visa att pollinatörerna är många och att de är specialiserade på olika växter.
– Det är både humlor, solitärbin, fjärilar, skalbaggar, honungsbin och flugor som hjälper till med pollineringen. Vi är beroende av dem eftersom de pollinerar vår mat och den vilda naturen. Därför måste vi se till att de har mat och husrum nog för att kunna överleva och trivas, säger Lotta Fabricius Kristiansen på Pollinera Sverige.

Foto: Lena Granefelt
Art direction: Anna Lind Lewin
Faktatexter: Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen i samarbete med Niklas Johansson på Artdatabanken SLU