Skip to content

Pollinera Sverige

Pollinera Sverige är en plattform för samarbete, kunskapsspridning och utveckling som startades 2017 av Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen. Vi arbetar för att pollineringsfrågan ska få samma uppmärksamhet som klimatet, plast i haven och matsvinn. Vi ska bidra till att insatser som görs för att gynna pollinatörer blir synliga och lyfta frågan brett. Vi ska ta vara på de synergier som finns och öka samarbetet mellan olika aktörer. 

Pollinera Sverige sammanställer och kommunicerar fakta som visar lönsamheten i att arbeta för biologisk mångfald vad vi kan förlora om vi inte skapar miljöer som gynnar pollinatörerna. 

Genom samarbete bygger vi ett starkt nätverk där olika aktörer kan dra nytta av varandras arbete och kanaler. 

Projektet får stöd från Jordbruksverket genom det Nationella Biodlingsprogrammet.

EU logotype