Pollinera Sverige

Pollinera Sverige är ett nätverk för samarbete, kunskapsspridning och utveckling som startades 2017 av Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen. Vi arbetar för att pollineringsfrågan ska få samma uppmärksamhet som klimatet, plast i haven och matsvinn. Vi ska bidra till att insatser som görs för att gynna pollinatörer blir synliga och lyfta frågan brett. Vi ska ta vara på de synergier som finns och öka samarbetet mellan olika aktörer. 

Pollinera Sverige sammanställer och kommunicerar fakta som visar lönsamheten i att arbeta för biologisk mångfald vad vi kan förlora om vi inte skapar miljöer som gynnar pollinatörerna. 

Genom samarbete bygger vi ett starkt nätverk där olika aktörer kan dra nytta av varandras arbete och kanaler. 

Projektet får stöd från Jordbruksverket genom det Nationella Honungsprogrammet.

—————
Aktiviteter Pollinera Sverige genomfört under 2019:

Seminarier om pollinering under biodlarkongressen Apiscandia i Göteborg i februari
https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-bin/events/svenska-bin-sprider-kunskap-om-aeng-humlor-och-pollinering-paa-biodlarkongressen-apiscandia-85195

Pollineringskampanj med Plantagen
https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-bin/pressreleases/pollinera-sverige-sprider-kunskap-om-humlor-och-bin-i-plantagens-butiker-2860671

Samordning av och deltagande på Nordisk konferens om pollinering utanför Oslo 7-8 maj 2019
https://www.facebook.com/pollinerasverige/posts/2354151347976324

Pollineringsveckan 18-26 maj 2019
https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-bin/pressreleases/vi-maaste-ha-en-plan-foer-att-foerbaettra-villkoren-foer-pollinerande-insekter-2868506

https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-bin/pressreleases/pollineringsveckan-visar-vad-vi-kan-goera-foer-att-gynna-insekterna-2872333

https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-bin/pressreleases/world-bee-day-20-maj-maangfald-och-artrikedom-gynnar-alla-bin-2875793

https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-bin/pressreleases/experterna-saa-kan-vi-stoppa-utrotningen-av-insekter-och-stoetta-pollineringen-2876772

Pollineringsforum den 23 maj på Rosendals trädgård
https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-bin/news/40-talet-experter-lade-grunden-till-manifest-foer-haallbar-pollinering-370453

Fröföretaget Pratensis koras som ”Årets pollinatör 2019”
https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-bin/pressreleases/aarets-pollinatoer-har-saatt-viktiga-froen-oever-hela-sverige-2878994

Informationsmaterialet Våra vänner pollinatörerna fick pris på Publishinggalan 5 nov
https://pollinerasverige.se/3877-2/

https://pollinerasverige.se/vara-vanner-pollinatorerna-i-tryck/

Workshop 11 december med uppföljning från pollineringsforumet och planering inför Pollineringsveckan 2020
https://fbwat.ch/1cQyb8Y0lk5FK0hA