Nominerade till Årets Pollinatör 2021

Vår kompetenta jury har bland alla nomineringar för Årets Pollinatör 2021 valt ut följande 10.
9 november offentliggör vi Årets Pollinatör 2021!
 
FJÄRILAR I PITE LAPPMARK
En förening som arbetar brett, både med praktiska åtgärder, med att inspirera allmänheten att lära sig mer om fjärilar och andra pollinatörer, och att inventera faunan i Pite lappmark.
 
NYBRO KOMMUN
där kommunekologerna Stefan Björn och Olof Persson sedan 2014 jobbat riktat med att ställa om kommunens marker för att gynna de hotade pollinatörer som finns i området. Många omfattande praktiska åtgärder med återställande av sandmarker och blomrika grönytor som slåttras sent.
 
SÅ VILDA
– skolprojekt på Botaniska i Göteborg som syftar till att sprida kunskap om biologisk mångfald och skapa engagemang.
 
BJÖRN CEDERBERG
– en av Europas stora humleauktoriteter. Har lyckats rädda humlepälsbiet från att försvinna i Sverige.
 
BIPARADISET I VÄXJÖ
När Kronobergs regemente gick i graven förvandlades den gamla grusplanen till en prunkande midsommarnattsdröm. Blåklockor och backsippa planterades. Spegeldamm och jordhögar skapades.
 
PER BENGTSON
arbetar idag på Centrum för Naturvägledning. En riktig eldsjäl och superkraft som var en av huvudarkitekterna bakom Naturskyddsföreningens kampanj ”Operation rädda bina”.
 
OPERATION RÄDDA BINA
Kampanjen har på tre år lyckats få privatpersoner med intresse för pollinatörer att fixa 20 000 räddningsinsatser för vilda bin och andra pollinatörer. Bygga vildbihotell. Göra om en bit av gräsmattan till äng eller plantera bivänliga växter.
 
WÄNDELS TRÄDGÅRD
– engagerad plantskola som driver projektet Perenner för pollinerare
 
FRISTAD FOLKHÖGSKOLA YH FÖR BIODLARE
Yrkesutbildning för biodlare
Trädgårdsutbildning
Utbildningen examinerar första kullen nya yrkesbiodlare i november 2022.
 
HJÄLP BINA, Naturskyddsföreningen Skåne.
Ett fristående projekt till den nationella kampanjen Rädda bina.
 
 
JURY 2021:
Isak Isaksson, biolog och sakkunnig naturvård och biologisk mångfald i odlingslandskapet, Naturskyddsföreningen.
 
Helena Allard, hållbarhetschef Sigill Kvalitetssystem.
 
Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald på Världsnaturfonden WWF.
 
Marie Backman, yrkesbiodlare Maries Bihantverk.
 
Ola Lundin, forskare om insektsskadegörare och nyttoinsekter på SLU.
 
Lars Petterson, forskare, Biodiversitet och bevarandevetenskap vid Lunds universitet.
 
Maj Rundlöf, ekolog och forskare vid Lunds universitet.
 
Erik Hansson, Rikare Trädgård, Biologiska Mångfaldens dag.
 
Moa Pettersson, Biologiska Mångfaldens dag, naturvårdshandläggare länsstyrelsen i Halland.
 
Niklas Johansson, miljöanalytiker och stekelexpert Artdatabanken SLU.
 
Här kan du läsa om de tidigare utvalda mottagarna till Årets Pollinatör:
 
Varje år väljs en människa, förening, företag eller organisation enligt dessa kriterier:
 
Mottagaren
– ska under året 2020 ha arbetat systematiskt och medvetet för att förbättra livsbetingelser för pollinatörer i Sverige
– verksamheten omfattar mer yta och växtlighet än en genomsnittlig privat trädgård
– det ska finnas en del i projektet som innehåller praktiskt genomförande
– ska vara en människa, förening, företag eller organisation
 
Projektet
– ska gärna ha tagit ett nytt grepp på pollineringsfrågan
– kan gärna arbeta utåtriktat
– kan gärna vara folkbildande