Ladda hem vår växtguide

Tänk på att pollinatörerna behöver kunna hitta växter som blommar från tidig vår till sen höst.
I Pollinera Sveriges växtguide kan du kolla upp när olika träd, buskar, lökväxter, perenner och örter blommar och ger mat till pollinerande insekter.
Ladda hem växtguiden gratis!

Blomningstiderna är ungefärliga och varierar beroende på var i landet man odlar och hur säsongen utvecklar sig.
Växtguiden är framtagen i samarbete med Artdatabanken och växtnamnen följer namnsättningen i Svensk Kulturväxtdatabas, skud.info.