Utan bin inga äpplen

Varje år sätts nästan 5 miljoner bin i arbete på Kiviks Musteri. De levererar en viktig ekosystemtjänst när de pollinerar fruktodlingarna nedanför naturreservatet Stenshuvud på Österlen och på Solnäs Gård utanför Lund.
– Ju fler gånger en pollinatör besöker en blomma desto bättre utvecklas äpplet, berättar Jan Jensen, odlingsansvarig på Kiviks Musteri.

Det är biodlarna Martin Svensson och Johan Falk som flyttar ut sina bisamhällen till fruktodlingarna.
– Jag sitter på helspänn och väntar på blomningen, det gäller att pricka in helt rätt tidpunkt, berättar Martin.
Jan Jensen berättar hur han tillsammans med biodlarna planerar för att bina ska landa på rätt plats.
– Honungsbin gillar inte när det blåser och inte när det är skuggigt, så vi planterar lähäckar och väljer soliga platser där de kan fokusera på att samla nektar från fruktträden.

Viktigt att gynna alla pollinatörer
Förutom bisamhällena som hyrs in så satsar Kiviks Musteri sedan några år på att skapa en miljö i odlingarna som kan ge boplatser och mat också till fler vilda pollinatörer.
– Vi lämnar lite fällda lövträd och högar med ris som kan ge livsutrymme år olika insekter. Städar man för mycket i en trädgård eller odling försvinner mångfalden som vi har nytta av. Humlor bor gärna i hålor i jorden och många solitärbin tycker om att bo i håligheter i träd och stubbar, säger Jan.

Jan Jensen menar att det handlar om att hålla systemet i balans.
– Nu vill vi skapa det som kallas nyckeldjursbanker, platser där många olika arter kan trivas. Alla djur har en uppgift. Tvestjärtar tar till exempel hand om löss.

Sedan en tid har man också börjat ”släppa upp gräset” i samarbete med forskare på Alnarp.
– Genom att lämna varannan rad mellan fruktträden oklippt och så in olika blommor blir det mer för bin att hämta mat ifrån. Vi använder också outnyttjade ytor som ligger i träda eller väntar på att bli nya odlingar till att så växter som olika insekter gynnas av. Vi har bland annat satsat på rödklöver, fibblor och käringtand som självsår sig år från år.

Källa: svenskabin.se/press