Pollinera Sveriges samarbeten 2022-2023

Naturhistoriska Riksmuseet

SLU Artdatabanken

Skellefteå Kommun

Karlstad Kommun

Landvetters Kulturhus

Västergötlands museum

Plantagen

InterReg-projektet Beespoke

Föreningen Svenska Bin och Biodlingsföretagarna

Restaurang Oxenstiernan

Lisen Sundgren, expert på vilda växter

Fotograf Lena Granefelt

Trädgårdsmagasinet Rum Ute / förlaget It’s media

Fritidsodlarnas Riksorganisation

Rikare Trädgård