Pollinera Sveriges samarbeten 2021

Plantagen, Pollineringsskolan och Växtguide i butikerna.

Trädgårdsmagasinet Rum Ute från förlaget It’s media.

Stockholms Stad kring utställning i Kungsträdgården i Stockholm under Pollineringsveckan 15–23 maj 2021.

Volvo Studio, Pollineringsfrukost 17 maj i Kungsträdgården.

Sveriges Biodlares Riksförbund för World Bee Day 2021.

InterReg-projektet Beespoke.

Föreningen Svenska Bin, publicering och spridning av budskap om pollinering.

Projektet Kiviks mångfald drivs med bland andra Nationalparken Stenshuvud/Naturum och Kiviks musteri.
Kiviks musteri och Stenshuvud nationalpark / naturum för projektet Kiviks mångfald.

—-

Pollinera Sverige samarbetade under 2019 med Swedish Gardens kring uppstarten av projektet Surrande parker och trädgårdar.