Blommor för bin bjuder in bönder

Målet med projektet Blommor för Bin är att etablera så kallad bifodergröda på 1 000 hektar icke produktiv åkermark innan 2020 i ett samarbete med lantbrukare i framför allt södra Sverige. Bifodergrödan ska främst erbjuda humlor och andra vilda bin pollen och nektar men fler organismgrupper gynnas av åtgärden, såsom fjärilar och fåglar.

Lantbrukare sökes
Bee Urban söker lantbrukare som vill delta i projektet genom att etablera en vallbaljväxtblandning i åkermark. Ersättningen för både etablering och årlig skötsel av grödan är generös och mervärdena många. Främst är de intresserade av gårdar i slätt- och mellanbygd i södra Sverige samt åkerarealer i nära anslutning till områden där många människor rör sig, såsom tätortsnära miljöer.

Faddrar sökes
Genom att betala 200 kronor kan man hjälpa Bee Urban och lantbrukarna att skapa 200 kvadratmeter blomrika miljöer som ger mat till bevingade vänner. Exempel på blommor är rödklöver, honungsört, käringtand och gul sötväppling. Sorterna är valda för att grödan ska kunna erbjuda föda åt vilda bin under största möjliga del av deras flygsäsong under vår och sommar.

Kontakta Tobias Nilsson, tobias@beeurban.se

Projektet stöds av WWF
Läs mer om Blommor för bin

Källa: beeurban.se