Årets Pollinatör 2023: projektet Så Vilda på Göteborgs botaniska trädgård

– Det är jätteroligt att vårt projekt får utmärkelsen Årets Pollinatör. Jag tror verkligen att uppmärksamheten kommer att hjälpa oss utveckla projektet ytterligare och ge oss möjlighet att nå ännu fler barn, säger Helen Ekvall, projektledare och pedagog på Göteborgs botaniska trädgård.

Så Vilda engagerar barn att vara med och förändra sin närmiljö, samtidigt som de lär sig mer om den biologiska mångfalden, med fokus på växter och pollinerande insekter.
– Det ger kraft och kunskap att så frön, se växterna gro och växa till en äng som kan bjuda in humlor, bin och fjärilar, säger Helen Ekvall.

Det finns mycket forskning som visar att den biologiska mångfalden är hotad.
– Det här är ett spännande och nytt sätt att sprida kunskap samtidigt som barnen får verktyg att göra något själva för att öka mångfalden, berättar Jenny Klingberg, föreståndare för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier GGBC, som samarbetat med Så Vilda! sedan starten.

Så Vilda vill skapa en rörelse som står upp för biologisk mångfald och vår vilda flora och arbetar för att hejda ”växtblindhet”.
– Andelen människor som kan namnge växter i sin närhet minskar i hela världen, men insikt om växternas värde kan bidra till att vända den här utvecklingen, berättar Helen Ekvall.
– Vårt arbete har varit möjligt tack vare alla fantastiska barn, pedagoger, scoutledare och andra som deltagit, skapat ängar och lärt sig om biologisk mångfald.

Pedagogerna i skolorna som arbetar med barnen får stöd att förmedla kunskapen vidare.
– När vi började arbeta med Så vilda för tre år sedan hade vi ingen kunskap om pollinerande insekter, men idag vet både barnen och vi hur viktiga de är. Vi har fått kunskap och glädjen att få hjälpa dem, och det har också spritt sig som ringar på vattnet till barnens föräldrar, berättar förskolelärare Helén Diesfeldt från Tunnlandsgatans förskola.

Motivering från juryn:
”Så vilda arbetar framgångsrikt med att sprida kunskap och engagemang om vikten av biologisk mångfald och pollinerande insekter. Projektet engagerar både skolor och allmänhet i rörelsen som står upp för den vilda floran och bjuder generöst på fakta. Här finns en magisk trädgård, ett pedagogiskt och inspirerande informationsmaterial samt ett synnerligen välskött instagramkonto.”

Jury:
Jenny Henriksson, Jordbruksverket
Ulf Nilsson, Fritidsodlingens Riksorganisation FOR
Erik Hansson, Natursidan.se och Rikare trädgård
Lotta Fabricius Kristiansen, Pollinera Sverige och SLU Råd Nu
Moa Pettersson, Sveriges entomologiska förening
Maj Rundlöf, Lunds universitet
Niklas Johansson, SLU Artdatabanken


Läs mer om Så vilda!

och följ projektet på instagram: @sa_vilda

Se filmen här

Utmärkelsen delas ut av Pollinera Sverige i samarbete med Rikare trädgård och Fritidsodlingens riksorganisation.

foto: Lena Granefelt.

————-

Tidigare mottagare av utmärkelsen Årets Pollinatör:
– Trafikverket på Gotland för medveten skötsel av vägkanter
– Gårdsmästare Niclas Malm som drivit försöksgårdar utanför Linköping
– Fröföretaget Pratensis i Småland
– biologen Ebba Werner i Halland som arbetat för blommande vägkanter
– Nybro kommun för sin satsning på ängar, golfbanor och parkmark.