Vem blir Årets Pollinatör 2024?

Utmärkelsen delas ut av Pollinera Sverige i samarbete med Rikare trädgård och Fritidsodlingens riksorganisation.
Genom Årets Pollinatör vill vi lyfta de hjältar, pionjärprojekt och goda exempel som finns runt om i landet. Sedan starten 2017 har en mångfald av företag, personer, platser, föreningar och verksamheter prisats.
 
 
Mottagare av utmärkelsen Årets Pollinatör:
– 2017: Trafikverket på Gotland för medveten skötsel av vägkanter
– 2018: Gårdsmästare Niclas Malm som drivit försöksgårdar utanför Linköping
– 2019: Fröföretaget Pratensis i Småland
– 2020: biologen Ebba Werner som arbetat för blommande vägkanter i Halland 
– 2021: Nybro kommun för sin satsning på ängar, golfbanor och parkmark.
– 2023: Projektet Så Vilda på Göteborgs Botaniska trädgård